Speerpunten

De ChristenUnie heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma waar je onze standpunten kunt vinden over een groot aantal onderwerpen.

Hieronder vind je de onderwerpen die ik belangrijk vindt. Onderwerpen waar ik veel passie voor heb of deskundig in ben.

 1. Meer woningen bouwen en meer groen en speelruimte in de stad
  De woningnood is hoog, zelfs tot ver buiten de Randstad. Prijzen voor koophuizen stijgen de pan uit, wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op tot 7 jaar of langer en middeldure huurwoningen zijn nauwelijks te vinden. Er moeten daarom meer woningen worden gebouwd. Dit kan door het afschaffen van de verhuurderheffing. Om onze steden leefbaar te houden moet er meer ruimte komen voor groen en spelen in steden en dorpen. Gemeenten moeten geld krijgen om extra bomen aan te planten. Dankzij een amendement van mij is voor de aanplant van bomen meer aandacht gekomen in ons verkiezingsprogramma. Ik wil tegelijkertijd dat het Rijk gemeenten helpt om te verdichten zodat we het groen tussen de steden kunnen sparen. Veel bedrijfsterreinen zijn inefficient ingericht en parkeren neemt vaak onnodig veel ruimte in terwijl dat ook binnen gebouwen opgelost kan worden. Zo is er veel ruimte te vinden en kunnen steden veel aantrekkelijker worden gemaakt.

 2. Investeren in fiets en OV
  De ChristenUnie reserveert in het verkiezingsprogramma 15 miljard euro voor investeringen in het OV- en fietsnetwerk. Dit is keihard nodig. Het spoorwegnet is overvol terwijl het aantal reizigers fors groeit. Ook moet er meer ruimte komen voor snelle internationale treinen ter vervanging van korte vluchten met het vliegtuig. Spoorverdubbeling is daarom nodig op meerdere trajecten en ook aanleg van de Lelylijn van Lelystad naar Groningen. In en rond de grote steden zijn investeringen in nieuwe lightrail verbindingen keihard nodig en in de middelgrote steden moeten bussen vlot kunnen doorrijden over nieuwe busbanen. Met de opkomst van de E-bike is fietsen nog populairder geworden. Daarom moeten we investeren in comfortabele doorfietsroutes in en rond de steden en uitbreiding van het aantal fietsenstallingen bij stations. Tijdens de campagne publiceer ik regelmatig op deze site een vlog met een OV-idee.

 3. Toekomst voor onze kinderen
  Geen kind mag in Nederland in armoede opgroeien. Het doet pijn dat zoveel kinderen in Nederland afhankelijk zijn van de voedselbank. Ik wil strijden voor een hoopvolle toekomst voor alle kinderen in Nederland. Daarom wil ik mij ook inzetten voor goed onderwijs en voor de transitie van onze energie- en warmtevoorziening naar duurzame bronnen.

 4. Volwaardige plek voor mensen met een beperking
  Ik wil strijden voor een samenleving die toegankelijk is. Nog te veel websites van de overheid voldoen niet aan de toegankelijkheideisen. Nog te veel brieven van de overheid zijn voor veel mensen te ingewikkeld. Nog te veel overheidsgebouwen kennen letterlijk drempels. En ook in de openbare ruimte valt nog veel te verbeteren. Als gemeenteraadslid zet ik mij al jaren in voor een betere positie voor mantelzorgers. Ongeveer een derde van de volwassen Nederlanders verleent mantelzorg. Er zijn mantelzorgers die een groot deel van de week voor hun naaste zorgen. Dat is onbetaalbaar, maar meestal ook ontzettend zwaar. Ik wil dat deze mantelzorgers goed worden ondersteund en dat respijtzorg altijd tijdig, makkelijk en op maat beschikbaar is. 

 5. Aanpak van Big Tech en impact op samenleving
  De rol van bedrijven als Facebook en Google wordt steeds groter op onze samenleving. De enorme marktmacht van deze monopolisten bedreigt onze economie, democratie en maatschappij. Ze beïnvloeden de informatie die we zien en bepalen ook steeds meer wat we niet zien. Hoe beschermen we de vrijheid van meningsuiting van iedereen en voorkomen we tegelijkertijd dat sociale media worden ingezet door terroristen en regeringen die hun bevolking willen onderdrukken? Nu bepalen de grote platformen de regels en ze zijn daarin weinig transparant. Natuurlijk krantenredacties bepalen ook zelf wat ze publiceren maar sociale media zijn meer dan een krant. Ze zijn het moderne marktplein en hebben een belangrijke plaats in het sociale leven. De sociale media vormen in feite een publieke ruimte. De overheid zal daarom de Big Tech spelers meer moeten reguleren om burgers in deze publieke ruimte te beschermen. Ik wil daarom dat Big Tech bedrijven verplicht worden transparant te zijn over hun beleid ten aanzien van maatregelen tegen gebruikers, dat ze bereikbaar zijn voor bezwaar tegen maatregelen, dat er een gedragscode komt waar alle bedrijven zich aan conformeren, en dat de rechter maatregelen van social mediabedrijven moet kunnen terugdraaien. Er is ook beter toezicht nodig op wat bedrijven en overheden met onze gegevens doen en welke algoritmes en technieken ze inzetten. Er moet daarom sterke toezichthouder voor Digitale Veiligheid komen, met voldoende technische kennis en middelen om ons digitaal te beschermen