Coronapaspoort...

IMG_20210316_160847.jpg
11 Frank Visser.jpg
Door Frank Visser op 16 maart 2021 om 15:56

Coronapaspoort...

Ik ontvang veel vragen over het standpunt van de ChristenUnie over coronavaccinaties. Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is hierover heel helder. De tekst is door een voorstel van mij door het partijcongres aangescherpt.

De tekst in het definitieve verkiezingsprogramma luidt: "De ChristenUnie is tegen elke vorm van vaccinatiedwang of drang, ook bij de vaccinatie tegen het coronavirus. Er komen geen exclusieve privileges voor mensen die gevaccineerd zijn. Het recht op toegang tot sociale en economische activiteiten en tot het verkeer is voor iedereen gelijk." Ten aanzien van de discussie over vaccinatie is de ChristenUnie dus liberaler dan meerdere partijen die zich liberaal noemen!

Maar hoe zit het dan met het stemgedrag in de Tweede Kamer? Het klopt dat er in de Tweede Kamer moties zijn geweest over het vaccinatiepaspoort die de ChristenUnie niet gesteund heeft. Dat komt echter omdat de ChristenUnie over dit onderwerp eigen moties heeft ingediend. Dat gebeurt in de Tweede Kamer heel vaak: dat er over een onderwerp meerdere moties zijn van verschillende partijen die ongeveer hetzelfde zeggen maar niet helemaal.
Vaak proberen partijen dan samen tot een tekst te komen, maar dat lukt/gebeurt niet altijd. Soms worden meerdere vergelijkbare moties gesteund, soms wordt op inhoudelijke of financiële gronden een keuze gemaakt tussen de moties.

Hieronder volgen de twee moties van de ChristenUnie over het vaccinatiepaspoort. Verder heeft de ChristenUnie voor de motie WIlders gestemd over alleen vrijwillige vaccinatie (25295-720), alleen D66 en VVD waren tegen deze motie. De ChristenUnie heeft verder tegen de motie Jetten over corona paspoort zo spoedig mogelijk invoeren gestemd (25295-1039). Deze motie is wel gesteund door SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50plus, VVD en CDA.

MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN WILDERS
Voorgesteld 10 maart 2021
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Kamer op 18 november 2020 heeft uitgesproken dat een directe of indirecte vaccinatieplicht of dwang- en drangmaatregelen uitgesloten zijn;
overwegende dat een vaccinatiebewijs als exclusief toegangsbewijs voor voorzieningen of locaties een vorm is van indirecte vaccinatieplicht;
overwegende dat er ook andere manieren zijn, zoals bijvoorbeeld (snel)testen, om duidelijk te maken of iemand besmet is;
verzoekt het kabinet, in zijn beleid en wetgeving te garanderen dat een vaccinatiebewijs in geen geval als exclusief toegangsbewijs voor voorzieningen of locaties mogelijk wordt, en gaat over tot de orde van de dag.
Segers
Wilders


MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.
Voorgesteld 10 maart 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorzitter van de Europese Commissie alle regeringsleiders heeft opgeroepen om mee te werken aan de ontwikkeling van een Europees bewijs waarmee de drager kan aantonen dat hij is ingeënt tegen COVID-19, in bezit is van een negatief testresultaat of beschikt over immuniteit;
overwegende dat gezondheid boven alles een nationale competentie is en moet blijven, zoals eerder uitgesproken door de Kamer op 8 december 2020 bij motie-Leijten/Van der Graaf;
verzoekt de regering, geen onomkeerbare stappen te nemen op het gebied van een Europees vaccinatiepaspoort voordat de Kamer zich hierover heeft uitgesproken,
en gaat over tot de orde van de dag.

Segers
Van der Staaij
Marijnissen

Labels:

Reacties

Plaats een reactie